کتاب جفر – حضرت دانیال نبی (ص)

دانلود کتاب جفر – حضرت دانیال نبی (ص)

 

دانلود کتاب جفر حضرت دانیال نبی

 

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: جفر – حضرت دانیال نبی (ص)

نام نویسنده: محمد جعفر بوبکانی

تعداد صفحات: ۱۶۲

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۴۷.۱۷ مگابایت

فهرست مطالب کتاب:

  • احکام حضرت دانیال علیه السلام بر چهار نقطه بود اول آتش، دوم باد، سوم آب، چهارم خاک…
  • اگر کاری در پیش داشته باشید و خواهید بدانید که آن کار از قوت بقول می انجامد یا نه…
  • خانه های جفر و نام هر یک از آنها…
  • دانستن اینکه آیا غایب می آید یا نه…
  • اگر خواهی بدانی بیمار بماند یا بمیرد… احوال بیمار
  • اگر شخصی سوال از نفس خود کند و نقطه آتش باشد…
  • اگر کسی گوید که سخن نهانی دارم به یکی گوییم به بود یا نه مطلوب دهم را با اول در نظر گیرد…
  • طالع زوج است و بجای زوج
  • و صدها مطالب دیگر….

علم پیشگویی حضرت دانیال نبی به صورت آسان و جامع

 

 

Leave a Reply