دانلود کتاب مجموعه ای در علوم غریبه و علم رمل و ادعیه های مختلف

دانلود کتاب مجموعه ای در علوم غریبه و علم رمل و ادعیه های مختلف

 

 

۱۰۰,۰۰۰ ریال – سبدخرید

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مجموعه ای در علوم غریبه و علم رمل و دعانویس (مجموعه ای گردآوری شده از دهدار و ابن سینا و چندین تن از علمای دیگر…)

مجموعه رساله شمس الدین خفری

نام نویسنده: علی اصغر دعانویس و سید ابوالحسن خراسانی

تعداد صفحات: ۶۹۰

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۳۱۹.۱ مگابایت

 

 

فهرست مطالب کتاب:

 • رساله ای در باب علم رمل
 • اعمال اصول احکام و ضمایر و مقاله مدمه در اعمال اصول این از تولد اشکال و تسکینات
 • اصول احکام و ضمایر
 • اعمال متفرقه
 • موضوع علم رمل نقاط و اشکال
 • عناصر اربعه چهار نقطه فرد در رمل
 • نقطه اول رمل آتش
 • نقطه دوم رمل آب
 • نقطه سوم رمل خاک
 • نقطه چهارم رمل باد
 • طریقه بسط اشکال در رمل
 • در مراتب اشکال رمل و زوج و فرد آن
 • شناختن طبایع اشکال خانه های رمل که معتدل و تام باشند در سباعی…
 • صاحب قوه حیوانی و قبض اخراج
 • حل و عقد خانه های رمل که هر نقطه ناری که در بیوت ناریه افتد بسته گردد…
 • استخراج اسمامی بعداز بسط میزان و بطرح و مثبی به نقطه میزان
 • دفینه و گنج یابی با رمل
 • جدول القیغ مذکور در رمل
 • خانه اول طالع در رمل
 • اگر خواهی بدانی که بیماری شخص بیمار چیست و کدام عضو او درد می کند و به چه علتی بیمار شده
 • مزاج صفرا دردسر و درد کردن و درد پشت کمر و درد گوش
 • چشم زخم و درد اعضای بدن علت آن جن است
 • برج حمل، برج آتش و شرط صاحب این عمل
 • طریقه ختم سوره واقعه ختم سوره مبارکه بجهت وسعت رزق بسیار مجرب است
 • وضع بروج و ارقام کواکب و ارقام ایام هفته و اعداد افلاک
 • خانه های کواکب سبعه و ارقام ایام هفته
 • طبایع کواکب سعد و نحس نر و ماده و اشراف کواکب
 • شرف آفتاب دادن به حمل ثور و شناس محل
 • درجات نظرات فلک
 • نظرات کواکب
 • احراق و کواکب
 • ارباب الساعات
 • معرفت بروج طالع و غیره
 • حدود کواکب بقول اهل مصر
 • افراح فلک
 • ارباب مثلثات هوایی
 • در باب بروج مشرقی و مغربی و شمالی و جنوبی کواکب
 • در معرفت برج طالع آنچه از روز ساعت گذشته باشد
 • ایضاء در معرفت طلوع طالع وقت نظم
 • ابجد دائره مغاربه
 • در بیان معرفت کواکب کفّ الخضیب
 • مثال رایجه طالع وقت، طالع عاش، طالع رابع، طالع سابع
 • در قواعد روش تکسیر از طریق هر بزرگ
 • اوج الکواکب
 • قصد حجامت کردن
 • حاجت خواستن
 • اتصال قمر بعطارد
 • اتصال قمر با رجل
 • اتصال قمر به آفتاب
 • در فتح الباب

 

 • حمل ثور، حمل جوزا، حمل سرطان، حمل اسد، حمل سنبله، حمل میزان، حمل قوس، حمل جدی
 • طلسم جهت تسخیر دزد و بنده گریخته که باز آید
 • تسخیر جن و اجنه
 • مصباح نور و اسرار آن در هفت کوهر
 • اسرار سبعه کامله
 • خواص اشکال و حروف
 • طلسم جهت دفع دشمن ظالم
 • رساله غایه الاختصار خواجه نصیرالدین طوسی
 • عمل دار واشکنه فرنکی صحیح و مجرب
 • شقیه و سفیدی روح
 • قمر صحیح
 • باب تدبیر دهن
 • عمل مفتاح سبعه
 • مصباح سّر اول
 • و هزاران مطالب و ادعیه های دیگر….
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply