دانلود کتاب گنج رایگان (نقد جاودان، نظری به زندگی علامه میرجهانی)

دانلود کتاب نقد جاودان

نظری به زندگی علامه میرجهانی و کتاب گنج رایگان

 

دانلود کتاب نقد جاودان نظری به زندگی علامه میرجهانی

قیمت: ۵۵۰۰ تومان

۵۵,۰۰۰ ریال – سبدخرید

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: گنج رایگان – نقد جاوید

نام نویسنده: سعید جازاری معموئی

تعداد صفحات: ۶۸۲

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: چاپی و خطی

حجم فایل: ۹۰.۸ مگابایت

 

 

فهرست مطالب کتاب:

 • بهترین کتاب در مورد علوم غریبه و خفیه و …
 • زندگی علامه میرجهانی
 • نظری به دوران زندگی علامه میرجهانی
 • حکایتی در محضر استاد
 • انواع ختومات
 • قواعد
 • ختم آیه نور
 • ختم منسوب به حضرت زهرا (س)
 • ختم در تصفیه قلب
 • ختم بسم الله برای شفای مریض
 • ختم دیگر از شیخ حسنعلی اصفهانی در تهذیب نفس
 • ختم منقول از آقای نجفی اصفهانی
 • ختم بحرالعلوم نجفی
 • ختم سوره قیامت و ذکر امام سجّاد در مکاشفه بحرالعلوم
 • ذکر امام سجّاد در مکاشفه بحرالعلوم
 • ختم و شرح دعای طمطام
 • ختم آیه قل اللهّم مالک الملک
 • ختم برای زیاد شدن قوت حافظه و زیادی فهم
 • طالع و شناخت بروج هر طالع و دانستن طالع اشخاص و تقابل کواکب
 • در بیان بروج و کواکب و ستارگان و محاسبات آن و…
 • شناخت طالع وقت و بروج
 • شناختن طالع وقت
 • شناختن طالع بُروُج
 • قاعده در دانستن برج ماه و چندین طریقه آن…
 • طلوع و غروب ماه
 • دانستن طالع شخص و دانستن طالع محل اقامت شخص
 • در شناختن ساعات خوب و بد و بیان محدوده شب
 • تقابل کواکب با هم
 • در تعیین زمان استجابت دعا
 • در تعیین اول ماه، روز عرفه، عید قربان و یوم الشّک و ملخّص این قاعده
 • روا شدن حاجت مضطّر
 • در تعیین توافق و تنافر بین دو نفر
 • نکته ای از جفر
 • در اسم اعظم و بیان محمود دهدار
 • دایره ابجدی دور کبیر
 • دایره ابجدی دور صغیر
 • اطلاع از چگونگی برآورده شدن حاجات در اطلاع از ضمیر سوال کننده
 • در بیان منازل قمر و کواکب
 • نسبت بروج و اعضاء بدن
 • محل مناسب نشستن در مجلس بزرگان
 • احکام بیوت و طوالع
 • معرفت فصول و وزیدن بادها (بقول حکیم سادن هندی)
 • در کیفیت استخاره از قرآن مجید
 • تفال

 • منسوب و موّید
 • موعظه
 • استخراج کسور مربّعات
 • در دفع شرّ
 • بعضی از قواعد مثلث و احکام آن و خاصیت های دیگر…
 • در بیان زیاد شدن حافظه
 • از افادات مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی ره
 • در باب صاحب فرزند شدن
 • حکایت سنگ یا علی، پند و اندرز
 • سرمه اسرار
 • برای رفع تاریکی چشم
 • برای تقویت دماغ
 • سرمه برای چشم
 • در معرفت طالع
 • از خواصّ حروف بسم الله
 • در علم رمل از خواجه نصیرالدین طوسی
 • نکته ای دیگر از رمل (بیرون آوردن دفینه و گنج)
 • دعای قاموس القدره و فوائد آن
 • حروف قلقطیر و شرح آن
 • دعای حرز یمانی (سیفی) و برخی خواص آن
 • طریق گرفتن مدخل (شیخ بهائی)
 • اسامی دیگر حرز یمانی و برخی نکات خاصّ آن
 • خواصّ حرز یمانی
 • خواص اخرویه حرز یمانی
 • خواص دنیوی حرز یمانی
 • برخی از آثار حرز یمانی و شرایط خواندن آن
 • خاتم و روش دیگر در استفاده از خاتم
 • محل اشارات حرز (اشارات ظاهری و اشارات خفی)
 • ادعیه وسط اشارات خفی
 • اشارات اربعه قتل و بیان نکته ای مهم در این باب
 • اعتصام سیفی
 • اعتصام مناجات سیفی
 • اعتصام سید علی همدانی
 • دعای سیفی مبارک
 • اختتام سیفی
 • اختتام دیگر
 • اشتراک حروف
 • قاعده اتصالات در جفر
 • اتصال کلی جامع
 • اتصال عنصری
 • اتصال مرتبه ای
 • در نحوه سوال
 • نحوه بدست آوردن چهار حرف و اتصال کلی حروف
 • قاعده کلیه سرح بروجی
 • اتصال عنصری طبعی و احکام آن و صور اتصال حروف
 • صور موافق و ممائل و طالب و مطلوب
 • صور مخالف و ضد نقیض
 • اتصال مرتبه ای و احکام آن و صور بدون طرح
 • توضیح مقال در شرح این اتصال و اتصال مرتبه ای
 • قاعده مستحصله گرفتن (قسمت بدون تلافی و قسمت با تلافی)
 • نکاتی در باب علم طبّ
 • جدول آنچه هنگام دیدن ماه باید به آن نگریست
 • رخ مه لقا
 • سخنان حضرت علی علیه السلام در قلم و کتاب و فلسفه و علم کیمیا و علم ریاضی
 • جذر اعداد اصمّ
 • در باب هندسه
 • انواع خطابهای قرآنی
 • حضور ائمه بر بالین محتضر
 • حقیقت موضوع و احکام ماههای عربی
 • گرفتن روغن انتیمون و روغن سرب
 • طریقه گرفتن روغن نمک برای حل طلا
 • تدبیر سرنج برای قروح خبیثه و سرطان
 • کلام حضرت امام صادق علیه السلام در معرفت صاحبان عقول
 • گنجینه علم و دانش
 • کرامتی از مضجع مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها
 • کرامت دیگری از آن قبر مطهر
 • دفع طلسمات دفاین
 • تحقیق عرفانی در مفهوم و معنای ذکر بسم الله الرحمن الرحیم
 • عدد بعضی از آیات و سور برای حوائج
 • طریق استخراج ملّک و اعوان از لوح مربع
 • قواعد شروع بعمل الواح
 • استخراج نام موکّل
 • علم سرّ و تعالی و کمال
 • خواص رئوس اربعه و عزیمت آن
 • عزیمت رئوس اربعه
 • نکته ای در اجابت سریعتر دعا و طلب
 • عمل محبّت
 • در ساختن انواع رنگ ها (رنگ شنجرفی، رنگ زرنیخی، رنگ سبز، رنگ زنگاری، رنگ پسته ای، رنگ سفید، رنگ لاجوردی، رنگ سرخ، رنگ عودی، مرکب اعلا)
 • حروف خط میخی آریایی
 • خط و حروف عبری
 • اعراب خطوط عبری
 • برخی اصطلاحات اسرائیلیان
 • نکته هایی از جفر خافیه
 • عناصر طبیعت (عنصر آتش، عنصر باد، عنصر آب، عنصر خاک)
 • برای تخریب و تفریق
 • دفع نحوست از عامل
 • عمل محبّت و عزیمت آن
 • دعای قرثیا
 • در اصول دین
 • پیدایش فرقه متصوفه ذهبیه
 • ادویه برخی امراض
 • دوای صرع و ام الصبیّان
 • دفع و ریختن سنگ مثانه
 • امراض گوش و کری قدیمی
 • بند آوردن حیض نا منظم
 • منضج دیگر
 • مطبوخ ضد کرم امعاء
 • منضج سودا
 • درد سینه و امراض سینه
 • ذات الجنب و ذات الرّیه و درد سینه و صرفه
 • اقسام بواسیر بطور کلی و نکته های سودمند
 • جعبه حبس الصوت
 • ابطال سحر و جادو و طلسم
 • نامه ای از مرحوم نخودکی
 • مساله فقهیّه
 • کرامت باهره

 • تاثیر نفس و دم
 • نوشتن لوح مربع
 • خواص شانزده خانه مربع
 • جداول خواصّ مربعات شانزده گانه
 • تاثیر عدد برخی از آیات قرآنی
 • جهت علو مراتب از دیاد عزّت و مال و جاه و مقام
 • جهت محبوب شدن در دلهای مردم
 • جهت محبت و اصلاح میان دو نفر
 • جهت قبول افتادن سخن و ظفر یافتن بر دشمن ظالم
 • جهت طلب مهمات از سلاطین و حکومت و منصب و امثال آنها
 • جهت رسیدن به مرتبه عالی نزد ملوک و عوام الناس و حاکمان
 • جهت ازدیاد عزت، رفعت، آبرو و زیاد شدن جاه و جلال و مال و امثال آن
 • جهت طلب شغل و عمل از حکّام و سلاطین
 • جهت رفتن نزد حکّام و سلاطین و روا شدن حاجات مختلف
 • جهت رفتن نزد حکّام و سلاطین نزد ظالمان
 • جهت حصول مطلب و قبول افتادن سخن و مطیع و منقاد ساختن خلق
 • جهت دفع شر ظالمان و ستمکاران
 • جهت ایمن بودن از خوف پادشاه و محفوظ بودن از شر آنها
 • جهت تسخیر عوام الناس
 • جهت تسخیر خلایق و کثرت هجوم عوام الناس و بسیاری معامله و منافع
 • جهت عزت و تقرب نزد حکام، سلاطین، اکابر، بزرگان و معروف گردیدن نزد جمیع خلایق
 • جهت توسعه و وسعت رزق و روزی و اداء دین و قرض و برطرف شدن فقر و درویشی
 • جهت خلاصی از زندان
 • جهت ازدیاد محبّت و افزودن محبّت شدید در کسی
 • جهت اطلاع از احوال و دانستن مطلب خود در خواب
 • جهت تحبیب
 • جهت عزت نزد پادشاهان
 • جهت احضاریات، احضار جن، احضار موکل، احضار انس، احضار پری
 • در تسخیر خلایق و حصول علوم غریبه
 • در شرف شمس – شرف الشمس
 • برای دوستی و آشتی بین زن و شوهر
 • جهت ترقی و علو مراتب در کار و زندگی
 • جهت ایمنی در مقابل ظلم و ستم و انسانهای ظالم
 • جهت دیدن کسی
 • جهت آوردن شخص غائب و یا شخص فراری
 • اگر عمل بجهت اتصال باشد
 • تسخیر حروف
 • قاعده تسخیر حروف و جداول آن
 • عزیمت حروف، عزیمت الف، عزیمت ب، عزیمت جیم و عزیمت سایر حروف… و انواع دیگر عزیمت حروف
 • تسخیر و دعوت کواکب
 • عزائم هفت کوکب
 • شرایط نوشتن تعویذات
 • شناخت ساعات و طالع
 • جداول ساعات روزهای هفته
 • جدول ساعات شب های هفته
 • عزائم هفت کوکب
 • شرایط نوشتن تعویذات مختلف
 • شناخت ساعات و طالع
 • جدول ساعات روزها و شب های هفته
 • بیان رفتار و نوشتن لوح مثلث
 • بیان اعمال پیش از نوشتن مربع مثلث
 • قاعده بیرون آوردن نامها از مثلث
 • دفع شرّ مثلث
 • قول مشایخ یونانی در دفع شرّ مثلث
 • قاعده صحیح مجرب در تفریق
 • دفع مرض مصروع
 • روان شدن نفس و طریقه های دیگر آن
 • رهائی از هلاکت و دفع دشمن
 • التجاء علّامه به پیشگاه اهل البیت علیه السلام
 • ترجیع بند در التجاء
 • احادیث و روایات اسلامی
 • و صدها مطالب دیگر….
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply