دانلود کتاب میرداماد کبیر (جلد ۷)

دانلود کتاب میرداماد کبیر

(جلد ۷)

 

 

۵۵,۰۰۰ ریال – سبدخرید

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: میرداماد کبیر (جلد ۷)

نام نویسنده: محمد بن یدعی باقر الداماد الحسینی معروف به میرداماد کبیر

تعداد صفحات: ۲۵۱

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: چاپی

حجم فایل: ۱۷۵ مگابایت

 

 

فهرست مطالب کتاب:

 • در باب محبت و کسی را عاشق خود کردن و ادعیه های مربوطه
 • اگر خواهی مطلب یا امری یا مشکلی و راه حل آن را در خواب ببینی این طلسم را با خود دارید
 • راضی شدن خانواده با ازدواج دختر و پسر
 • باز کردن مرده بسته
 • دعای ناد علیا مظهر العجائب و جدول اعداد و حروف و طلسم آن
 • هرگاه خواستی که کسی را از راه دور احضار کنی
 • احضار ملک تلبیس که موکل هفت کوکب می باشد
 • کم خوابی و بی خوابی کودک و درمان آن با ادعیه
 • در باب طلسم جدایی بین کسی یا کسانی
 • بیمار و گرفتاری دشمن
 • مومیایی و خاصیت مومیایی کردن
 • هرگاه خواستی ظالمی را عزل و آواره گردانی طلسم آن
 • اشکال نصف شمالی
 • دب الاصغر خرس کوچک و دب اکبر
 • اشکال منطقه البروج و بروج دوازده گانه و منطقه البروج و بروج اثنا عشر
 • برج حمل بصورت گوسفند
 • برج ثور بصورت گاو
 • برج جوزا بصورت طفل
 • برج سرطان بصورت خرچنگ
 • برج اسد که به آن عذرا هم می گویند
 • برج سنبله
 • برج میزان به شکل ترازو
 • برج عقرب به شکل گژدم
 • اشکال نصف جنوبی که شامل پانزده شکل می باشد
 • حمام النوج
 • مشک آهوی و خاصیت آن
 • هرگاه خواستی مرد بسته ای را باز کنی
 • هرگاه خواستی شوهرت یا کسی از مکان خود حرکت نکند یا شهر دیگر سفر نکند
 • هرگاه خواستی با کسی صحبتی را در میان بگذاری و صحبت مورد قبول واقع گردد و خشنود باز گردی
 • هرگاه مردی نطفه نداشت و رنج می برد به اذن خدا و توکل بر او…
 • عنبر و انواع آن و خاصیت آن
 • کافور و خاصیت آن
 • زعفران و خاصیت آن
 • خواص و فواید نگین انگشتری و طلسمات آن
 • هرگاه خواستی برای کسی تعویذ بخت گشایی بنویسی
 • احضار موکل
 • جن گرفته و جن زده
 • هرگاه شخص طلب اولاد پسر داشت باید شوهرش زمانی که احساس کرد…
 • روا شدن حاجت نزد حاکمی که می خواهید روید
 • طبع انسانی آتشی
 • طبع انسانی خاکی
 • طبع انسانی بادی
 • طبع انسانی آبی
 • هرگاه خواستی طالع و طبع و فلک کسی را بدانی
 • طالع برج و حمل کوکب مریخ طبع آتشی
 • طالع برج و ثور کوکب زهره طبع خاکی
 • ساعت تولد کودک و طالع و سرنوشت او
 • طالع فرد رزق و روزی فراوان
 • هرگاه خواستی بدانی غایب یا مسافر چه احوالی دارد
 • اگر خواهی بدانی زن زود می میرد یا مرد زود می میرد
 • هرگاه خواستی بدانی گمشده پیدا می شود یا نه
 • ابجد کبیر و ابجد صغیر
 • هرگاه خواستی بدانی که چیزی که گم شده پیدا می شود یا نه
 • اگر خواستی بدانی گم شده را آشنا یا غریبه برده یا نه
 • هرگاه خواستی بدانی بین دو نفر دوستی یا دشمنی واقع می شود یا نه
 • هرگاه خواستی بدانی دزد چه رنگی بوده است
 • هرگاه خواستی بدانی کسی به چه علت مریض شده است
 • هرگاه خواستی بدانی زن نتیجه حملش چه می شود
 • هرگاه شخصی آرام و قرار نداشت و بی طاقت و تند خو بود
 • هرگاه خواستی حساب کنی که بین دو نفر شراکت به عمل می آید یا نه
 • استخدام و احضار ملک قزیمخ

 

 • هرگاه کسی اولاد ذکور پسر نداشت و رنج می برد با توکل به خدا و طلسم آن
 • هرگاه خواستی بخت کسی را بخت گشایی و ازدواج کند طلسم آن
 • هرگاه زنی باردار نمی شد و مشکل داشت
 • در بیان علم قیافه یا چهره شناسی که آنرا علم فراست می گویند
 • علامت چشم، علامت موی سر، علامت گوش، علامت بینی، علامت صورت، علامت لب، علامت دهن و دندان، علامات کام و زبان، علامت زنخ، علامت گردن، علامت چهره، علامت محاسن، علامت کتف، علامت بغل، علامت سینه، علامت پستان و…
 • خرمهره، خر مهره چیست و خواص آن چیست
 • مهره مار چیست و خواص آن چیست
 • افسون مهره مار و استفاده با مشک و لوبیا و فلفل و…
 • علم احکام نجوم و شناخت تاثیرات سبعه سیارات در این عالم سفلی از خیر و شر و تاثیر آن
 • کواکب ظهور سعادت و نحوست و خیر و شر
 • کواکب مصدر حقیقی خیر و شر
 • بروج دوازده گانه و هفت کواکب در علم هیئت
 • فلک هشتم به دوازده بخش
 • تعداد روزهای برج و تقسیمات آن
 • نامهای بروج اثنا عشر (برج حمل، برج ثور، برج جوزا، برج سرطان، برج اسد، برج سنبله، برج میزان، برج عقرب، برج قوس، برج جدی، برج دلو، برج حوت)
 • اسامی کواکب سبعه سیارات (زحل، مشتری، مریخ، شمس، زهره، عطارد، قمر)
 • بروج و نامهای ماه های شمسی و قمری و رابطه بین آنها
 • در بیان نظرات کواکب که شامل برج و درجه و یک دقیقه گویند
 • در بیان خانه های اصلی و شرف و هبوط کواکب
 • خانه اصلی شمس برج اسد و خانه اصلی قمر برج سرطان و خانه اصلی زحل و لوجدی و خانه اصلی مشتری قوس و حوت و خانه اصلی مریخ و حمل و عقرب و…
 • در بیان تحقیق طالع وقت
 • در بیان منسوبات دوازده خانه که منسوب است با نقش صاحب علوی
 • در بیان منسوبات کواکب
 • در متعلقات و منسوبات بروج
 • در بیان منازل قمر
 • علائم حمل
 • در عسر ولادت و سببهای آن
 • اخراج جنین مرده و هرگاه که جنین در شکم مادر بمیرد و…
 • زندگی و وفات حضرت سلیمان
 • و صدها مطالب دیگر….

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply