دانلود کتاب جواهر خمسه فارسی (دو جلد)

دانلود کتاب جواهر خمسه فارسی (شامل دو جلد)

 

مستجاب الدعوات, فواید سوره واقعه, موکل سماعی

 

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: جواهر خمسه فارسی (شامل دو جلد) معی خواص اسماء الحسنی فارسی

نام نویسنده: حاجی محمد نبی و عبدالاحد

تعداد صفحات: ۲۰۸

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۳۲.۵ مگابایت

 

دانلود رایگان کتاب جواهر خمسه فارسی

کتاب دیجیتالی pdf علوم غریبه, جواهر خمسه

 

فهرست مطالب کتاب:

 • مختصر از احوال حضرت محمد غوث گوالیاری مضنف کتاب جواهر خمسه
 • در فن اعمال و ادعیه معتبر
 • در بیان دعوت ادعیان
 • در بیان ذکر ذاکران
 • در بیان اشغال و تفکرات صوفیان
 • در بیان ترک حیوانی
 • در عبادت عابدان مشتمل بر دو اصل و چند فصل
 • در بیان فضائل صلوات بر محمد و آل محمد
 • در بیان نماز و فرائض نماز
 • سه ترکیب نماز بر روی جنازه
 • در بیان نماز و کیفیت نماز اشراق
 • در بیان نماز زوال آفتاب و کیفیت خواندن آن
 • در بیان مستجاب الدعوات
 • نوافل شب شنبه، نوافل شب یکشنبه و… و ادعیه و اعمال ایام هفته
 • در بیان نمازهای مختلف و کیفیت و فواید آن
 • نماز جهت شفای مریض
 • در بیان محبت الهی
 • در بیان ادعیه و اوراد و ختوم مختلف
 • ختم خواجگان – حضرت خواجه بهاء الدین
 • در بیان رفع رجعت و اجابت و عوت و رسم مربع آن
 • شرایط دعوت سوره فاتحه
 • نقوش هفت روزه
 • برای رجعت و دفع سحر ساحران
 • در بیان رجعت دیوانگی و یا به عارضه سخت مبتلا شده
 • خاصیت و فوائد و طریق ختم و دعوت سوره اخلاص
 • ترکیب خواندن سوره اخلاص با موکل آن
 • نوع دیگر دعوت سوره اخلاص
 • فواید و خواص سوره تبت برای هلاکت دشمن
 • فواید سوره کوثر
 • فواید سوره والعصر
 • فواید سوره کافرون
 • فواید سوره قدر
 • فواید سوره واقعه دفع فقر و تنگدستی
 • و سایر سوره های قرآن کریم…
 • دعوت اسم و شرایط اسماء و اعمال آن
 • خواص و تاثیرات هر یک از بروج
 • در بیان دعوت حروف تجهی واضح یاد که اول آن حرف موکل ترکیبی و موکل مجرد و اسماء آبی و موکل مستخرجه
 • دعوت تمام حروف برین طریق که موکل ترکیبی یا موکل سماعی و موکل مجرد حروف معه اسمائی الهی در نقشه و مربع آن
 • حروف تحجّی
 • موکل ترکیبی حروف
 • موکل حروف مجرد
 • اسماء الهی موافق حروف تهجی و موکل
 • در بیان دعوه اسمایی عظام که عبارت است از اسماء ربانی
 • در بیان دعوت اسماء الحسنی، نامهای خداوند
 • نوع دیگر دعوت اسم یا بدوح یا قدوس یا دیان یا شیان
 • جوهر چهارم در بیان اذکار الهی
 • اذکار نفی و اثبات
 • اذکار چهار ضربی
 • طریقه ضرب لامتناهی
 • اذکار اسم ذات طریق یک ضربی باطنی
 • جوهر پنجم در بیان اشغال و تفکرات صوفیه و شغل آواز طریقه صوفیه سلطان الاذکار
 • اعمال و رو سر و چشم و دندان و غیره
 • اعمال برای اطفال و نظر بد و هر قسم و صرع
 • اعمال برای دفع زهر سگ دیوانه و مار و عقرب گزیده و بد جنون
 • اعمال برای دفع نامردی و حبس بول و تیزی ذهن و کشادن نصیبه
 • دختران و دفع سحر و جادو
 • اعمال دافع امراض و خواص آیات شریفه
 • ترکیب گرفتن آسیب و دزد و حاضر آوردن گریخته
 • اعمال محبت و عداوت و مقهوری اعدا
 • در بیان علم اعداد و نقوش
 • تعریف علم اعداد و اوقات دعا خواندن و نقش نوشتن
 • قواعد پر کردن نقوش سه در سه و چهار در چهار و طبعی و وضعی و زوج الزوج
 • تعویذات متفرق جمع حاجات و امراض و طریقه تفاول و غیره
 • در بیان قواعد پر کردن اشکال در سه یعنی مثلث
 • برای صحت و محافظت
 • برای دوستی و حاضر کردن غایب
 • برای حصول مرادات و دفع زحمت
 • برای امان از خون و دفع بیماری و سرخ باده
 • برای دفع دشمن ظالم
 • برای دفع بیماری و امان از غرق آب
 • برای دفع خوف دزد و عدد
 • برای جدائی میان دو کس
 • برای افزونی زراعت زمین
 • برای عقد اللسان و عقد النوم زبان بند از بدگویان
 • برای ملاقات روحانیات و عزت پیش ملوک
 • برای عشق کثیر و آوردن مطلوب
 • برای هیبت پیش امیران
 • جداول اسماء الهی چهار در چهار
 • برای حاجات دینی و دنیوی و اخروی
 • برای توانگری و بزرگی و عزت
 • حفاظت از اجنه و تسخیر خلایق
 • برای دفع آفات نباتی
 • برای عزت ظاهری و باطنی یافتن
 • برای تولد فرزند نیک و صالح
 • برای استقرار حمل
 • برای دفع هم و غم و بیماری ها
 • برای هضم طعام
 • برای رفع مصیبت و تنگدستی و فقر
 • برای زیادی علم و عالم شدن
 • برای فتح الفتوح
 • برای پیدا کردن عزت و آبرو
 • نقوش مربع ذوالکتاب آیات ربّانی و سوره قرآنی برای هر مهم و حاجات و جدولهای آن
 • نقش آیه الکرسی و فواید و رسم جدول آن
 • برای زیادتی شیر زن کم شیر و هفت تعویز آن
 • نقش معوذتین برای رفع سحر و طلسم
 • برای گریخته و پیدا شدن و احضار او
 • در بیان فال و طیره
 • و هزاران ادعیه حاجات مختلف دیگر….

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

یک پاسخ

 1. کامران ۰۴/۰۴/۱۴۰۰

Leave a Reply