دانلود کتاب آموزش نومرولوژی یا علم اعداد و کابالا

دانلود کتاب آموزش نومرولوژی یا علم اعداد و کابالا

 

 

۶۵,۰۰۰ ریال – سبدخرید

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: آموزش نومرولوژی یا علم اعداد و کابالا

نام نویسنده: نامشخص

تعداد صفحات: ۹۰۰

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: چاپی

حجم فایل: ۴۱۳ مگابایت

 

 

فهرست مطالب کتاب:

 • نومرولوژی یا علم اعداد
 • درباره علم اعداد
 • پیشگویی از آینده
 • مشخصه و معرفه اصلی اعداد
 • روش محاسبه اسم و فامیل
 • مفاهیم و تفسیر اعداد روحی
 • مفاهیم و تفسیر اعداد شخصی
 • مفاهیم و تفسیر اعداد عمومی
 • چهار مشخه ذاتی
 • مفاهیم و تفسیر چهار مشخه ذاتی
 • نکات مهم چهار مشخه ذاتی
 • تفسیر الفبای لاتین
 • کابالا و سیستم عددی وابسته به کابالا
 • مفاهیم و تفسیر اعداد مفرد و کابالا
 • شرح کامل اعداد مفرد
 • چهار و هشت اعداد قضا و قدر و سرنوشت
 • مفاهیم و تفسیر اعداد مرکب کابالا
 • شرح کامل اعداد مرکب
 • اسرار عدد دوازده
 • معانی عرفانی و کاربردی عملی علم اعداد
 • نمونه شخصیت ها
 • تغییرات و تاثیرات اعداد و حروف
 • محاسبه روز طلایی در سیستم لاتین
 • تطابق افراد در سیستم لاتین
 • تفسیر و تحلیل و تطابق جمع SN های دو نفر
 • تفسیر و تحلیل و تطابق جمع GN های دو نفر
 • تفسیر و تحلیل و تطابق جمع PN های دو نفر
 • تفسیر مکاشفه یوحنا با علم اعداد
 • شمارش معکوس تا آرماگدون
 • الفبای یونانی انجیل و ارزش عددی آن
 • هنری آلفرد کسینجر
 • اولین جانور از زمین بیرون می آید
 • دومین جانور از زمین بیرون می آید
 • سیستم تعیین مقصود زندگی
 • میراث فیثاغورث
 • تعیین عدد و تولد، مراحل تعیین عدد تولد
 • اشتباهات متداول
 • روش ساده محاسبه عدد تولد
 • اشکالات ناشی از این نوع طبقه بندی
 • فرازهای قابل صعود و مسیر زندگی
 • ارقام چه مفهومی دارند
 • موضوعات و موانع و فرصت ها
 • مروری بر اعداد اصلی
 • نکات اصلی در درک
 • جنبه های مثبت و منفی اعداد اصلی
 • انرژیهای ظهور یابنده
 • ترتیب زمانی مطالب
 • دیدگاه و دستیابی به مقصود زندگی
 • اعداد تولد بعنوان راهنمای زندگی
 • اگر مطالب با واقعیت جور در نمی آیند
 • موضوعات و انرژیهای زندگی
 • پلی از تفاهم
 • خلاقیت و اعتماد بنفس
 • تعادل و همکاری
 • حساسیت و بیان
 • ثبات و پیشرفت قدم به قدم
 • آزادی و انضباط
 • دیدگاه و پذیرش
 • اعتماد و صراحت
 • بی نیازی و قدرت
 • درستی و خرد
 • موهبتهای درونی
 • خرد کاربردی
 • ارتباط و چرخه های زندگی
 • انرژیهای ارتباطات
 • روش محاسبات اعداد تاریخ و ساعات تولد
 • روش تبدیل تاریخ شمسی به تاریخ میلادی
 • تحول انرزی ها از ناتوانی به قدرت
 • عدد تقدیری و مفهوم اعداد تقدیری
 • عدد شاخص روانی
 • مفهوم اعداد شاخص روانی
 • عدد جهت نما
 • مفهوم اعداد جهت نما
 • اعداد تقدیری و جهت نما
 • ترکیبات اعداد جهت نماد و تقدیری
 • ماه و سال جهانی
 • عدد سال جهانی و روش محاسبه فرمول آن
 • فرمول محاسبه روز شخص
 • فرمول محاسبه ماه شخص
 • گردونه ها و مفهوم گردونه
 • گردونه عقل
 • گردونه عاطفی
 • گردونه مادی
 • مجموعه گردونه ها
 • مفرد درگردونه ها
 • تحلیل اعداد در گردونه ها
 • روش محاسبه جدول ماژور یا تقویم ریاضی
 • روش محاسبه جدول و مفهوم چرخه های نه ساله
 • مفهم چرخه های نه ماهه
 • زمان به جریان افتادن چرخه ها
 • تفسیر جدول ماژور
 • دوستیها و اعداد همساز برای تفسیر جدول
 • چرخه نه ساله اصلی
 • چرخه نه ماهه اصلی
 • تعبیر چرخه های نه ماهه
 • عدد سال انفرادی
 • تفسیر اعداد و سال انفرادی
 • پتانسیلهای جهانی
 • تطابق عدد تقدیری در نه ساله ها
 • سیستم چالش کردن یا مبارزه کردن
 • تفسیر اعداد چالش
 • اختلافات صفر
 • صفر در مقاطع مختلف
 • سالهای شخص
 • ماههای شخص
 • اعداد و سلامتی و زمان وقوع بیماری ها
 • انتخاب سنگهای قیمتی با حروف اول اسم
 • انتخاب سنگهای قیمتی براساس علم اعداد
 • انتخاب سنگهای قیمتی براساس تاریخ تولد
 • انتخاب سنگهای قیمتی براساس عدد مفرد
 • انتخاب سنگهای قیمتی براساس ماه تولد
 • محاسبه زمان مناسب برای ملاغاتها
 • محاسبه تحلیل روابط عاطفی و شراکتی بین دو نفر
 • فرمول محاسبه ساعات خوبدر کابالاها
 • اعداد خام و روزهای خوش یمن
 • اوقات مطلوبو مساعد روش اول
 • اوقات مطلوبو مساعد روش دوم
 • روش تحلیل پلاک ماشین
 • تعبیر خواب با نومرولوژی
 • تحلیل شماره تلفن و موبایل
 • تحلیل پلاک خانه و عدد زنگ و رقم واحدها
 • روش تطابق زن و مرد
 • کُد انسانی

 

 

 • اعداد و انسان
 • راهکارهای خنثی کردن اختلالات عددی
 • راهکارهای خنثی کردن اختلالات با نمادها
 • چگونه نمادها و سمبلها را بسازیم
 • اعداد پرورش چرخه های معنوی
 • تاریخ تولد شمسی چهارده معصوم علیه السلام
 • علم اعداد و سیارات
 • علم اعداد و بروج نجومی
 • سیستم های متفرقه نومرولوژی
 • سیستمهای اعداد سمبل چه چیزی هستند
 • چگونه اعداد و ساعات را مورد استفاده قرار دهید
 • روش افکار ناخودآگاهی
 • پاسخ به سئوالات مستقیم با علم اعداد
 • روش آری یا نه با علم اعداد
 • یافتن اشیای گمشده با علم اعداد
 • صدا و رنگ اعداد
 • کاربردهای دیگر سیستم اعداد
 • عشق، پول
 • موفقیت و کامیابی در زندگی و کار
 • چه کسی را بطرف خود جذب می کنید
 • رنگ هاله در علم اعداد
 • علم الاعداد و تفالیا تاس
 • علم الاعداد و تفال با مهره های دو مینو
 • پیشگویی با تاسها
 • بازی با اعداد و تست هوش عددی
 • احکام غالب و مغلوب
 • جدول تشخیص و سازگاری بین دو نفر
 • درخت روز تولد
 • علامت مرس
 • بیوریتم یا چرخه زندگی
 • و صدها مطالب دیگر….

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply